Защита на лични данни и политика на поверителност

Дукс Козметикс ЕООД събира определена информация от публичното Интернет пространство чрез електронен магазин „DUXE“ и други интернет сайтове, като в този документ, описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“). Настоящата политика на поверителност е валидна само за електронен магазин https://duxe.bg и не следва да се прилага за никоя друга страница или услуга, още повече на други администратори на лични данни.

DUXE уважава правото на личен живот на всеки свой потребител и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Във връзка с това DUXE се ангажира със защитата на всички лични данни, които са и предоставени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството на РБългария правила. С настоящото DUXE, в качеството си на администратор на лични данни, представя по-долу принципите, които формират нейната политика на поверителност.

Лична информация

DUXE събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват:

създаване на личен профил,

изпълнение на поръчка,

предоставяне на клиентско обслужване,

предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин,

участие в онлайн проучвания,

маркетингови дейности и др.

DUXE събира следната лична информация от използващите електронния магазин потребители: име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер, лични интереси. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация, като например информация за банкова сметка, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която потребителят е заявил. Потребителят остава единствен притежател на личната информация.

Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Употреба на Вашите лични данни

DUXE използва личните данни на потребителите, за да им предостави възможност да регистрират личен профил в електронният магазин на DUXE, за да се обработват подадените заявки и запитвания, да се потвърждават поръчките, да се предлагат допълнителни артикули и услуги .

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с DUXE на контактите, публикувани в електронният ни магазин.

Употреба на „бисквитки“ (cookies) и други сходни технологии

DUXE използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от нашият електронен магазин. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на DUXE изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново на електронния магазин.

Бисквитките предоставят информация за употребата на електронния магазин и потребителски данни, които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както и да се проследят модели на потребителски трафик. Например: когато потребител се връща на https://duxe.bg, бисквитките го идентифицират и подканват DUXE да попълни неговото потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до профила на този потребител. Бисквитките също така позволяват на DUXE да напомня за предходни дейности на потребителя и да му предлага подобни артикули и събития. Също така DUXE използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на електронния магазин, като например времето, което потребителите прекарват в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Съгласявайки се да използва https://duxe.bg, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на „бисквитки“. Ако предпочита да не получава „бисквитки“, докато разглежда https://duxe.bg или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така, потребителят може да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

Защита на лични данни

DUXE гарантира сигурността на данните, които изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, DUXE използва SSL-кодиране, за да подобри сигурността на предаване на сензитивни данни.

Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, може да се изпращат на имейл адресите за контакт, публикувани на https://duxe.bg.

Предоставяне на лични данни на трети страни

DUXE предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) посредством строго определени процедури за конфиденциалност. На други трети лица, несвързани с търговската дейност на DUXE лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и DUXE , да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

DUXE не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Връзки към електронни страници на трети страни

В своя електронен магазин DUXE може да публикува материали на трети страни („Представяния“) с разрешение на притежателите им, когато такова се изисква, които материали съдържат връзки към и могат да се използват за директно посещение на други електронни страници („Свързани електронни страници“).

Ако потребител реши да посети някоя от тези страници на трети страни, като „кликне върху“ връзката или се придвижи към страница на трета страна, потребителят ще бъде пренасочен към страницата на съответната трета страна. Фактът, че DUXE предоставя връзка към дадена електронна страница, публикувайки рекламен банер или друг вид реклама, или предлага възможност на потребителите да взаимодействат с или да предоставят лична информация на трета страна, не е гаранция, нито знак за принадлежност на DUXE към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съглашение с намиращите се на тези страници политики и практики за конфиденциалност и информационна сигурност.

Достъп и корекция на лични данни

Всеки потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран сайта https://duxe.bg.

DUXE ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

0
Твоята кошница
Кошницата ти е празнаКъм магазина
Calculate Shipping
Apply Coupon
back to top